De kerntaak van de centrale sterilisatie afdeling (CSA) is het op zodanige wijze reinigen, controleren, onderhouden, steriliseren en leveren van steriele medische hulpmiddelen dat de gebruiker deze steriele medische hulpmiddelen zonder risico’s kan gebruiken bij chirurgische ingrepen of risicovolle medische handelingen. De CSA is voortdurend in beweging op het gebied van kwaliteitsverbetering. STS levert een bijdrage aan dit kwaliteitsproces door mee te denken binnen het proces en oplossingen te bieden.

STS draagt bij het optimaliseren van de kerntaak van de CSA. De CSA is voortdurend in beweging op het gebied van kwaliteitsverbetering.

csa-2